Вести

У Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” Краљево, матичној установи за мрежу библиотека на подручју Рашког округа, у оквиру програма редовног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, приређено је стручно предавање др Добриле Бегенишић, начелнице Одељења за матичне послове, образовање, истраживање и развој библиотечко-информационог система у Народној библиотеци Србије, на тему „Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама”. Својим предавањем, које је део Каталога образовне понуде Народне библиотеке Србије, др Бегенишић је осветлила кључне кораке у организовању процеса набавке грађе као једног од најважнијих послова у библиотечкој делатности с обзиром на чињеницу да одређује садржај библиотечког фонда, а тиме и квалитет услуге у домену позајмице грађе. Разматрано је спровођење набавне политике у библиотеци, израда акта којим се уређује вршење набавке, начини набавке грађе, набавна стратегија сходно типу библиотеке, важни извори информација за набавку, као и профил библиотекара у набавци. Предавање је обележила изузетна интеракција између предавача и бројних окупљених библиотекара из различитих типова библиотека са подручја Рашког округа, а током дискусије су истакнуте најчешће недоумице библиотекара из свакодневне библиотекчке праксе у домену опремања фондова и набавке грађе, те сагледана могућа решења за превазилажење проблема.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Наташа Антонијевић