„СЕНКЕ И ЊИХОВИ ПРЕДМЕТИ: АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕГ СРПСКОГ ПЕСНИШТВА: 1991 – 2020”

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево приређује представљање капиталног издања „СЕНКЕ И ЊИХОВИ ПРЕДМЕТИ: АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕГ СРПСКОГ ПЕСНИШТВА: 1991 – 2020” Говоре: др Радивоје Микић, др Саша Радојчић, др Драган Хамовић, Живорад Недељковић, Драган Јовановић Данилов