Индивидуални упис на годину дана
   за кориснике старије од 14 година  600 дин.
   за кориснике млађе од 14 година  300 дин.
   за студенте  300 дин.
   за пензионере  бесплатан упис
   за незапослена лица (са доказом Националне службе за  запошљавање о незапослености или радном књижицом)
 бесплатан упис
 Колективни упис на годину дана
   за 10 и више корисника  300 дин. по особи
   за 10 и више ученика  200 дин. по особи
 Породични упис на годину дана 300 динара за одрасле по особи

200 динара за децу по особи

 Полугодишњи упис 400 динара за одрасле по особи

200 динара за децу по особи

 Дневни упис  100 дин.
 Накнада коришћења књига за госте Матарушке Бање  100 дин.  (по једној књизи)
 Накнада за кашњење у враћању књига  5 дин. за кашњење
 Накнада за написану опомену  50 дин.
 Издавање дупликата чланске карте  50 дин.
 Интернет  60 дин./сат
 Фотокопирање библиотечке грађе
   формат А4  5 дин. по страни
   формат А3  10 дин. по страни
 Штампање
   А4 формат, црно-бело  4 дин. по страни
   А4 формат, у боји  40 дин. по страни
   А3 формат, црно-бело  8 дин. по страни
   А3 формат, у боји  80 дин. по страни
 Скенирање
   А3 и мањи формати  20 дин. по страни
   А2 формат  40 дин. по страни
 Нарезивање садржаја на CD и DVD  100 дин.
ЧЛАНАРИНА И НАКНАДЕ
 Индивидуални упис на годину дана
   за кориснике старије од 14 година  600 дин.
   за кориснике млађе од 14 година  300 дин.
   за студенте  300 дин.
   за пензионере  бесплатан упис
   за незапослена лица (са доказом Националне службе за  запошљавање о незапослености или радном књижицом)
 бесплатан упис
 Колективни упис на годину дана
   за 10 и више корисника  300 дин. по особи
   за 10 и више ученика  200 дин. по особи
 Породични упис на годину дана 300 динара за одрасле по особи

200 динара за децу по особи

 Полугодишњи упис 400 динара за одрасле по особи

200 динара за децу по особи

 Дневни упис  100 дин.
 Накнада коришћења књига за госте Матарушке Бање  100 дин.  (по једној књизи)
 Накнада за кашњење у враћању књига  5 дин. за кашњење
 Накнада за написану опомену  50 дин.
 Издавање дупликата чланске карте  50 дин.
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
 Интернет  60 дин./сат
 Фотокопирање библиотечке грађе
   формат А4  5 дин. по страни
   формат А3  10 дин. по страни
 Штампање
   А4 формат, црно-бело  4 дин. по страни
   А4 формат, у боји  40 дин. по страни
   А3 формат, црно-бело  8 дин. по страни
   А3 формат, у боји  80 дин. по страни
 Скенирање
   А3 и мањи формати  20 дин. по страни
   А2 формат  40 дин. по страни
 Нарезивање садржаја на CD и DVD  100 дин.