Индивидуални упис на годину дана
   за кориснике старије од 14 година  400 дин.
   за кориснике млађе од 14 година  200 дин.
   за студенте  200 дин.
   за пензионере  бесплатан упис
   за незапослена лица (са доказом Националне службе за  запошљавање о незапослености или радном књижицом)
 бесплатан упис
 Колективни упис на годину дана
   за 10 и више корисника  200 дин. по особи
   за 10 и више ученика  100 дин. по особи
 Породични упис на годину дана 200 динара за одрасле по особи

100 динара за децу по особи

 Полугодишњи упис  250 дин.
 Дневни упис  50 дин.
 Накнада коришћења књига за госте Матарушке Бање  50 дин.  (по једној књизи)
 Накнада за кашњење у враћању књига  50 дин. за кашњење до 10 дана
 Накнада за написану опомену  50 дин.
 Издавање дупликата чланске карте  50 дин.
 Интернет  60 дин./сат
 Фотокопирање
   формат А4, дo 6 страна  2 дин. по страни
   формат А3  5 дин. по страни
 Штампање
   А4 формат, црно-бело  4 дин. по страни
   А4 формат, у боји  40 дин. по страни
   А3 формат, црно-бело  8 дин. по страни
   А3 формат, у боји  80 дин. по страни
 Скенирање
   А4 формат  7 дин. по страни
   А3 формат  14 дин. по страни
 Нарезивање садржаја на CD и DVD  100 дин.
ЧЛАНАРИНА И НАКНАДЕ
 Индивидуални упис на годину дана
   за кориснике старије од 14 година  400 дин.
   за кориснике млађе од 14 година  200 дин.
   за студенте  200 дин.
   за пензионере  бесплатан упис
   за незапослена лица (са доказом Националне службе за  запошљавање о незапослености или радном књижицом)
 бесплатан упис
 Колективни упис на годину дана
   за 10 и више корисника  200 дин. по особи
   за 10 и више ученика  100 дин. по особи
 Породични упис на годину дана 200 динара за одрасле по особи

100 динара за децу по особи

 Полугодишњи упис  250 дин.
 Дневни упис  50 дин.
 Накнада коришћења књига за госте Матарушке Бање  50 дин.  (по једној књизи)
 Накнада за кашњење у враћању књига  50 дин. за кашњење до 10 дана
 Накнада за написану опомену  50 дин.
 Издавање дупликата чланске карте  50 дин.
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
 Интернет  60 дин./сат
 Фотокопирање
   формат А4, дo 6 страна  2 дин. по страни
   формат А3  5 дин. по страни
 Штампање
   А4 формат, црно-бело  4 дин. по страни
   А4 формат, у боји  40 дин. по страни
   А3 формат, црно-бело  8 дин. по страни
   А3 формат, у боји  80 дин. по страни
 Скенирање
   А4 формат  7 дин. по страни
   А3 формат  14 дин. по страни
 Нарезивање садржаја на CD и DVD  100 дин.