Контакт форма

  НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево – контакти

  в. д. директора: Јасминка Марковић, kvdirektor@gmail.com
  Руководилац службе за развој и матичне послове: Данка Спасојевић
  Секретар: Иван Бошковић
  Шеф рачуноводства: Негосав Новичић
  Адреса: 36000 Краљево, Цара Лазара 36
  Телефон/факс: 036/321-377, 319-750, 336-480
  E-Mail:
  kvbiblioteka@gmail.com                    (Библиотека)
  kvmaticna@gmail.com                      (Матична служба)
  bibliozavkv@gmail.com                    (Завичајно одељење)
  kvperiodika@gmail.com                    (Одељење периодике)
  kvdecje@gmail.com                          (Дечје одељење)
  kvpozajmno@gmail.com                   (Позајмно одељење)
  informaticar@kv-biblio.org.rs             (Информатичар)
  nego@kv-biblio.org.rs                        (Шеф рачуноводства)

  Међубиблиотечка позајмица

  (Контакт особе Ана Воштинић и Катарина Јаблановић)
  kvpozajmica@gmail.com

  Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља

  Главни и одговорни уредник Дејан Алексић
  Адреса: 36000 Краљево, Цара Душана 39
  Телефон: 036/312-442
  E-Mail:  povelja@mts.rs

  Подаци о правном лицу

  ПИБ: 100244434
  Матични број: 07191014
  Шифра делатности: 9101
  Текући рачун: 840-32664-09
  Библиотека није обвезник ПДВ-а