U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo Odeljenje periodike formirano je 2004. godine. Fond ovog odeljenja sadrži više od 300 naslova časopisa, 16 000 svezaka časopisa i 24 naslova novina. Na ovom odeljenju se vrši analitička obrada izabranih tekstova iz periodične literature, koje izdvajamo vođeni njihovom stručnom, naučnom, kulturno-istorijskom i dokumentarnom vrednošću. U sistemu uzajamne katalogizacije KOBIS analitički obrađujemo i tekstove zavičajnih autora koji čine zavičajnu građu.

Pored velikog broja časopisa koji se bave književnošću (Letopis Matice srpske, Srpski književni glasnik, Književne novine, Književni list, Gradac, Gradina, Danica, Delo, Dometi, Jezik danas, Književna istorija, Književnost, Međaj, Povelja, Reč, Savremenik, Sveske, Srpski književni glasnik…), u fondu se nalaze časopisi koji su, počev od sredine 20. veka, beležili društvena i politička zbivanja, a čije je objavljivanje okončano devedesetih godina prošlog veka (Gledišta, Ideje, Marksistička misao, Marksizam u svetu, Praksa, Pregled, Socijalizam…).

Iz oblasti ekonomskih nauka najkompletniji časopis koji Biblioteka poseduje je Ekonomska politika, a značajni su i Kultura, Međunarodna politika, Međunarodni problemi, Teme, koji prate savremena politička i ekonomska zbivanja kod nas i u svetu.

Istorijske teme pokrivene su časopisima Naša prošlost, Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku, Novopazarski zbornik

Biblioteka poseduje i nekoliko fototipskih izdanja, među kojima su Graničar, list za politiku i privredu (1873) i Novine srbske (1874), prve novine na tlu Srbije, čiji je prvi broj izašao u januaru 1834. godine, a osnovao ih je Dimitrije Davidović. Najstariji časopis je Serbskij letopis iz 1825. godine, koji izlazi i danas pod imenom Letopis Matice srpske.

Iz devetnaestog veka su i sledeći časopisi: Glas javnosti(1874), Godišnjak. Srpska kraljevska akademija (1887-1938), Graničar (1873), Delo (1894), Javnost (1873-1874), Pančevac (1869-1873), Pravnik (1893), Preodnica (1873-1874), a iz prve polovine dvadesetog veka: Arhiv za pravne i društvene nauke (1921-1936), Borba (1941-1943), Venac (1928-1929), Glas prava, sudstva i administracije (1903-1904), Glasnik Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije (1932), Delo (1906-1908), Dom i škola (1938), Ekonomist (1924-1930), Život i rad (1928-1935), Zapisi (1941), Zdravlje (1906-1911), Zorica (1938-1939), Književni sever (1925-1928), Logorski jež (1944), Misao (1921-1933), Mladi borac (1944-1945), Predavač (1929), Radnička straža (1919-1920), Srpski književni glasnik (1901-1913, 1920-1940).

Značajnu vrednost ovom odeljenju daje zbirka ukoričenih kompleta Politike (od 1952. do danas), i Borbe od (1947. do 2003), službenih glasila Službeni list SFRJ/SRJ/SCG (od 1955. do 2006), Službeni glasnik Republike Srbije (od 1960. do danas), kao i Književne reči i Književnih novina.

Ovu građu članovi koriste isključivo u čitaonici Odeljenja, ali je moguće fotokopirati odabrane tekstove.

Poslednjih godina uobičajili smo nabavku 10 naslova dnevnih novina, 6 nedeljnih listova, 1 lokalni (Ibarske novosti), 2 petnaestodnevna i 3 mesečna lista.

Kada je reč o stručnoj bibliotečko-informacionoj periodici, 1992. godine u fondu se nalazio samo jedan časopis iz ove oblasti, a danas čuvamo desetak naslova časopisa koji su tematski usmereni na bibliotekarstvo. Među njima su: Bibliotekar, Beležnica, Vesti, Glas biblioteke, Glasnik Narodne biblioteke Srbije, Godišnjak biblioteke Matice srpske, Javne biblioteke, Kragujevačko čitalište, Novine Beogradskog čitališta, Pančevačko čitalište, Savremena biblioteka.

Prostor Odeljenja periodike je klimatizovan, pa pruža prijatan boravak i tokom letnjih meseci. Korisnicima je na raspolaganju računar i besplatni bežični internet.

Na Odeljenju periodike rade:

Vesna Andrijašević, dipl. bibliotekar

Ivana Hrenko, dipl. bibliotekar.