Служба за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево добила је статус матичне библиотека за подручје Рашког округа 1994. године, чиме је добила задатак праћења и подстицања развоја библиотечко-информационе делатности на простору матичности.

Служба за развој библиотечко-информационе делатности задужена је за унапређење квалитета рада и стручно усавршавање библиотечких радника на територији Рашког округа, те се у том смислу бави организовањем едукативних семинара и стручних скупова.

Мрежу библиотека Рашког округа чине:

Матична библиотека

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево

Огранак у Матарушкој Бањи

Огранак у Ратини

Општинске библиотеке

„Др Душан Радић“ Врњачка Бања

„Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар

„Др Ејуп Мишовић“ Тутин

Специјалне библиотеке

Библиотека Народног музеја Краљево

Библиотека Историјског архива Краљево

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Библиотека Музеја „Рас“ Нови Пазар

Месне библиотеке општег типа:

Библиотека Културног центра Рибница

Библиотека Дома културе „Студеница“ Ушће

Библиотеке општег типа

Дом ученика средњих школа

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита” Краљево

18 библиотека у средњим школама

46 библиотека у основним школама

 

У Служби за развој библиотечко-информационе и матичне послове раде:

Данка Спасојевић, руководилац Службе за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове

Наташа Антонијевић, дипл. библиотекар саветник

контакт телефон: 036 321 377 лок. 107, 036 336 480