Дечје одељење

Програми

Креативне и едукативне радионице

Дешавања

 

Програмска делатност на Дечјем одељењу

Програмску делатност чине: едукативни програми, креативне радионице, посебни програми 

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

1. Библиотека у школи – школа у Библиотеци је најмасовнији едукативно-књижевни програм намењен ученицим првог разреда основне школе и осмишљен је као занимљива прича о историји књиге и писма, односно библиотека, са тежиштем на едукација деце за коришћење услуга наше библиотеке. Одржава се на Дечјем одељењу и у свим основним школама. У програму, поред библиотекара, учествују писци за децу и деца из наших креативних радионица.

2. Тематска предавања – су  облик едукативног рада намењен различитим циљним групама деце, родитеља и васпитача. Реализујемо их у сарадњи са научним и културним установама, здравственим и просветним организација и др.

3. Часови лектире и библиотекарства – се раде у сарадњи  са школама, најчешће кроз мултимедијални приступ и у радионичкој форми. То подразумева да, поред предметног наставника, библиотекара, госта програма ( глумца, писца, књижевног критичара…) у припреми и одржавању часа активно учествују и деца, полазници наших креативних радионица. У зависности од дела или теме, приређују се изложбе књига, писане грађе, архивалија, односно филмски или сценски део часа.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Посебни програми су намењени специфичним корисницима библиотечких услуга
–  деци са посебним потребама
–  деци без родитељског старања
–  деци  у колективним центрима.
Програми су  књижевно – едукативни и садржајно прилагођени поменутим циљним групама.