• Упис у било који огранак или одељење Библиотеке омогућава коришћење свих фондова годину дана.

  • Услуге Библиотеке могу се користити само корисници са чланском картом.

  • Корисник може позајмити највише две књиге одједном, од тога само једну лектиру, на период од 20 дана.

  • Корисник може да продужи рок позајмице књига телефоном или лично.

  • Грађу која се тренутно не налази у фонду корисник може да резервише. Обавештење о приспећу резервисане књиге врши се телефоном.

  • Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, корисник је дужан да замени истом.

  • За изгубљену чланску карту издаје се дупликат уз одговарајућу надокнаду.

  • Репографске услуге, фотокопирање до 6 страна врши се у просторијама Библиотеке.

  • Периодичне публикације, завичајне и референцне збирке не издају се на коришћење ван Библиотеке.

  • Корисник је у обавези да приликом коришћења читаоница своју чланску карту преда библиотекару и исту преузме по завршетку.

  • Коришћење Интернета је могуће са чланском картом Библиотеке уз одговарајућу надокнаду.