Вести

Овогодшњи програм стручног усавршавања за библиотекаре на подручју Рашког округа отворен је стручним предавањем Бебе Станковић, библиотекара саветника у Сектору за међународну сарадњу Народне библиотеке Србије, на тему „Прилагођавање данашњици – културна дипломатија, иновативне технике и библиотекарство”. Ослањајући се на релевантне статистичке показатеље у вези са коришћењем интернета као непресушне информационе базе и различитих дигиталних алата који су у масовној употреби захваљујући убрзаном технолошком и информатичком прогресу, Беба Станковић је указала на потенцијале који нуде дигиталне технологије за иновирање библиотечког пословања. Посебно је истакнута нужност да библиотекари буду оспособљени за рад у информационим базама, у сегменту дигитализације и креирању мултимедијалних садржаја. У другом делу предавања, праћеном сликовитом презентацијом којом су приказане поједине светске библиотеке које је Беба Станковић посетила у оквиру својих студијских путовања, представљени су примери добре библиотечке праксе о иновативним техникама у библиотечко-информационој делатности, које могу бити инспиративне за примени и у нашим библиотекама.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић