Руководство
Име и презиме Радно место Линк за радну биографију Контакт
Јасминка Марковић директор 036 321 377 лок. 101

036 319 750

Матична служба
мср Данка Спасојевић руководилац Службе за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове 036 321 377 лок. 107

036 336 480

 

Наташа Антонијевић дипл. библиотекар саветник 036 321 377 лок. 107

036 336 480

Позајмно одељење
Тијана Качаревић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 105
Маријана Јакшић виши дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 105
Марина Павловић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 105
Научно одељење
мср Катарина Јаблановић виши дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 105
Ана Воштинић виши дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 105
Одељење периодике
Весна Андријашевић виши дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 106
Ивана Хренко виши дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 106
Дечје одељење
Марија Симовић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 111
Ивана Ђикић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 111
Завичајно одељење
Емилија Димовска дипл. библиотекар саветник 036 321 377 лок. 104

036 321 377 лок. 114

Андреј Анђић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 104

036 321 377 лок. 114

Одељење обраде књиге
Александар Димитријевић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 114
мср Бојана Ђоковић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 114
Издавачка делатност
Дејан Алексић главни и одговорни уредник 036 312 442
мр Ана Гвозденовић уредник за есеј и критику 036 312 442
Живорад Недељковић уредник за културно-образовну делатност 036 312 442
Огранци у Матарушкој Бањи и Ратини
Зага Стефановић књижничар
Славица Милосављевић књижничар
Служба за опште, административне и информатичке послове
Иван Бошковић секретар 036 321 377 лок. 107

036 336 480

Славица Кремић административни радник 036 321 377 лок. 102
Славица Ћирковић административни радник 036 321 377 лок. 102
мср Иван Спасојевић информатичар 036 321 377 лок. 115
мср Јелена Крунић Славковић дипл. библиотекар 036 321 377 лок. 112
Књиговезница
Адам Стефановић књиговезац 036 321 377 лок. 115
Рачуноводство
Негосав Новичић шеф рачуноводства 036 321 377 лок. 103
Наташа Јовановић дипл. економиста за финансијско-рачуноводствене послове 036 321 377 лок. 103
Александра Цветковић 036 321 377 лок. 103
Техничко особље
Драгана Радовановић хигијеничар 036 321 377
Данијела Бацић хигијеничар 036 321 377
Верица Радовановић хигијеничар 036 321 377