Одељење обраде

Одељење за обраду врши каталогизацију монографских публикација за Позајмно одељење за одрасле, Дечје одељење, Научно одељење, Завичајно одељење и огранке.

Све публикације које чине књижни фонд Библиотеке, почев од 2010. године, уносе се у узајамну библиографско-каталошку базу података COBIB.SR, у скаду са важећим међународним стандардима.

Захваљујући формираном ауторском, стручном и предметном електронском каталогу, корисници Библиотеке брзо и лако, путем интернета, долазе до тражених информација.

 

На одељењу обраде раде:

Александар Димитријевић, дипл. библиотекар

Бојана Ђоковић, дипл. библиотекар

контакт телефон: 036 321 377 лок. 114