Библиотека ПОСЛЕ ВАВИЛОНА

Савремено песничко стваралаштво на страним језицима

 

Библиотека ПОЕЗИЈА НАСТАЈЕ

Аутопоетички текстови песника о настанку књижевноуметничког дела

 

Библиотека ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Зборници радова са критичких скупова о добитницима Жичке хрисовуље,

традиционално приређиваним у данима Жичког духовног сабора Преображење

 

Библиотека ПОСЕД ПОЕТИКЕ

Теоријско промишљање и критичко вредновање поезије

 

Библиотека ПОЕЗИЈА, ДАНАС

Поезија савремених српских аутора