Формирање Научног одељења везује се за селекцију тзв. првог примерка, која је започета седамдесетих година, а подразумевала је издавајње књижног фонда састављеног од приручника, енциклопедија, речника, лексикона, књига о Краљеву и оних које су писали Краљевчани (касније сврстаних на Завичајно одељење).

По вредности књижног фонда, Научно одељење је најрепрезентативније, с обзиром на то да сабира релевантне стручне публикације из свих области науке и људског знања. Фонд се континуирано допуњује актуелном стручном и научном литературом.

Читаоница Научног одељење располаже са 50 читалачких места. Простор је обасјан природном светлошћу и климатизован, па је боравак пријатан у било које доба године.

Публикације из фонда Научног одељења није могуће позајмити за коришћење ван Библиотеке.

Читаоницу могу користити само чланови Библиотеке.

На Научном одељењу раде:

Катарина Јаблановић, виши дипл. библиотекар

Ана Воштинић, виши дипл. библиотекар

контакт телефон: 036 321 377 лок. 105

е-маил kvpozajmica@mts.rs