Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН10/2019 Куповина књига за библиотеку Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН9/2019 Услуге штампања зборника Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН8/2019 Kуповина рачунара са мониторима Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН7/2019 Kуповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН6/2019 Набавка рачунарa Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН5/2019 Набавка рачунарске опреме (таблети са припадајућим држачима) Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН4/2019 Услуга набавке електричне енергије Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН3/2019 Радови на замени подне облоге у Библиотеци Позив Документација
Измена документације
Појашњење документације 1
Појашњење документације 2
Одлука о додели уговора
ЈН2/2019 Услуге штампања издања Библиотеке Позив Документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
ЈН1/2019 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора

 

 

 

 

Ред. бр. Назив јавне набавке Конкурсна документација Позив за прикупљање понуда Одлука о додели уговора
 1. Јавна набавка ЈН1/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 1/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1/2018 Одлука о обустави поступка
 2. Јавна набавка ЈН2/2018 – Услуге штампања програма Издавачке делатности Конкурсна документација 2/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 2/2018
Питања и одговори за ЈН 2/2018 Одлука о додели уговора
 3. Јавна набавка ЈН1.1/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 1.1/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1.1/2018 Одлука о додели уговора
 4. Јавна набавка ЈН3/2018 – Набавка електричне енергије Конкурсна документација 3/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 3/2018 Одлука о додели уговора
 5. Јавна набавка ЈН4/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 4/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 4/2018 Одлука о додели уговора
 6. Јавна набавка ЈН5/2018 – штампање монографије и зборника Конкурсна документација 5/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 5/2018 Одлука о додели уговора
 7. Јавна набавка ЈН6/2018 – штампање периодичних издања Библиотеке Конкурсна документација 6/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 6/2018
 8. Јавна набавка ЈН4/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 7/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 7/2018
2019
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН10/2019 Куповина књига за библиотеку Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН9/2019 Услуге штампања зборника Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН8/2019 Kуповина рачунара са мониторима Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН7/2019 Kуповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН6/2019 Набавка рачунарa Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН5/2019 Набавка рачунарске опреме (таблети са припадајућим држачима) Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН4/2019 Услуга набавке електричне енергије Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН3/2019 Радови на замени подне облоге у Библиотеци Позив Документација
Измена документације
Појашњење документације 1
Појашњење документације 2
Одлука о додели уговора
ЈН2/2019 Услуге штампања издања Библиотеке Позив Документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
ЈН1/2019 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора

 

 

 

 

2018
Ред. бр. Назив јавне набавке Конкурсна документација Позив за прикупљање понуда Одлука о додели уговора
 1. Јавна набавка ЈН1/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 1/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1/2018 Одлука о обустави поступка
 2. Јавна набавка ЈН2/2018 – Услуге штампања програма Издавачке делатности Конкурсна документација 2/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 2/2018
Питања и одговори за ЈН 2/2018 Одлука о додели уговора
 3. Јавна набавка ЈН1.1/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 1.1/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1.1/2018 Одлука о додели уговора
 4. Јавна набавка ЈН3/2018 – Набавка електричне енергије Конкурсна документација 3/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 3/2018 Одлука о додели уговора
 5. Јавна набавка ЈН4/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 4/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 4/2018 Одлука о додели уговора
 6. Јавна набавка ЈН5/2018 – штампање монографије и зборника Конкурсна документација 5/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 5/2018 Одлука о додели уговора
 7. Јавна набавка ЈН6/2018 – штампање периодичних издања Библиотеке Конкурсна документација 6/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 6/2018
 8. Јавна набавка ЈН4/2018 – куповина књига за библиотеке Конкурсна документација 7/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 7/2018