Ознака Назив јавне набавке Одлука о покретању поступка Одлука о додели уговора
ЈН 1/2024 Штампање издања Издавачке делатности Библиотеке Одлука Одлука о додели уговора
ЈН 2/2024 Куповина књига за Библиотеку Одлука Одлука о додели уговора
ЈН
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН 3/2022 Куповина путничког аутомобила Позив
ЈН 4/2022 Куповина књига Позив
ЈН 5/2022 Штампање Зборника ЖСБ 2022 Позив
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН 2/2020 Услуга штампања програма издавачке делатности Позив Документација
Појашњење документације
Одлука о додели уговора
ЈН 1/2020 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН10/2019 Куповина књига за библиотеку Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН9/2019 Услуге штампања зборника Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН8/2019 Kуповина рачунара са мониторима Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН7/2019 Kуповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН6/2019 Набавка рачунарa Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН5/2019 Набавка рачунарске опреме (таблети са припадајућим држачима) Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН4/2019 Услуга набавке електричне енергије Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН3/2019 Радови на замени подне облоге у Библиотеци Позив Документација
Измена документације
Појашњење документације 1
Појашњење документације 2
Одлука о додели уговора
ЈН2/2019 Услуге штампања издања Библиотеке Позив Документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
ЈН1/2019 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора

 

 

 

 

2024
Ознака Назив јавне набавке Одлука о покретању поступка Одлука о додели уговора
ЈН 1/2024 Штампање издања Издавачке делатности Библиотеке Одлука Одлука о додели уговора
ЈН 2/2024 Куповина књига за Библиотеку Одлука Одлука о додели уговора
ЈН
2022
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН 3/2022 Куповина путничког аутомобила Позив
ЈН 4/2022 Куповина књига Позив
ЈН 5/2022 Штампање Зборника ЖСБ 2022 Позив
2020
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН 2/2020 Услуга штампања програма издавачке делатности Позив Документација
Појашњење документације
Одлука о додели уговора
ЈН 1/2020 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

2019
Ознака Назив јавне набавке Позив за прикупљање понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора
ЈН10/2019 Куповина књига за библиотеку Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН9/2019 Услуге штампања зборника Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН8/2019 Kуповина рачунара са мониторима Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН7/2019 Kуповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН6/2019 Набавка рачунарa Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН5/2019 Набавка рачунарске опреме (таблети са припадајућим држачима) Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН4/2019 Услуга набавке електричне енергије Позив Документација Одлука о додели уговора
ЈН3/2019 Радови на замени подне облоге у Библиотеци Позив Документација
Измена документације
Појашњење документације 1
Појашњење документације 2
Одлука о додели уговора
ЈН2/2019 Услуге штампања издања Библиотеке Позив Документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
ЈН1/2019 Куповина књига за библиотеке Позив Документација Одлука о додели уговора