Вести

У Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ представљена је књига“ Егоизам-етичка студија о моралним принципима капитализма“. Промовишући ову књигу, бројној краљевачкој читалачкој публици обратио се аутор др Слободан Саџаков, а о овом делу такође су говорили мр Владимир Маровић, професор филозофије у овдашњој Гимназији и библиотекарка Тијана Качаревић.

Наиме, ова књига јесте настојање да се објасни, аргументује тврдња да је егоизам један од практичких феномена који се налази у средишту репродукције модерне друштвености. У настојању да се објасне битни аспекти тог феномена, проблематика егоизма истраживана је у оквиру бројних научних дисциплина: филозофије, социологије, психологије, економске теорије…

Међутим, у овој књизи се указује на посебност филозофског начина анализе овог проблема, који се, између остлог, огледа у перспективи различитој од оне која је егоизам тумачила као једноставно психолошко стање, или пуки израз природности.

Својом моралном конотацијом феномен егоизма има релевантност за етику као филозофско практичку дисциплину, те је несумњиво њен предмет изучавања. Штавише, чини се да је проблем егоизма један од базичних, фундаменталних етичких проблема које имплицира бројна етичка питања. Тако је и краљевачка публика, инспирисана темом књиге“ Егоизам“, постављала различита питања аутору и професору Маровићу.

Др Слободан Саџаков доцент је на Педагошком факултету Универзитета у Новом Саду, а његова књига „Егоизам-етичка студија о моралним принципима капитализма“ је нешто проширена и модификована верзија текста докторске дисертације „Егоизам као етичко практички проблем“.

20. мај 2014.