ВестиПовеља

Зборник радова о песничком делу Петра Цветковића, прошлогодишњег добитника Жичке хрисовуље, у издању Народне библиотеке Стефан Првовенчани, промовисан је јуче у Удружењу књижевника Србије у Београду. Реч је о прилозима десетак књижевних аналитичара, учесника прошлогодишњег скупа у краљевачкој библиотеци, посвећеног поезији жичког лауреата. Скупом је председавао проф. др Радивоје Микић, који је на јучерашњој промоцији истакао да је зборник Петар Цветковић, песник до сада најцеловитији “поглед“ на дело овог песника.

– А када се на поезију Петра Цветковића баци баш такав поглед, види се да се песник удаљава од (нео)симболистичке поетике (осим ако се свесно занемари тежња ка некад израженијој, а некад мање израженој херметичности и доследно реализовано настојање да се у песми изграде два семантичка плана од којих је један нешто прозирнији а други, врло често,  сасвим затамњен, заодевен у чисто симболистичко рухо, или пак заснован на високом степену алузивности песничког говора) тако снажно утицајне током шездесетих година и да се приближава оном облику певања који у српској књижевности најцеловитије у тим годинама репрезентује Јован Христић (опсесија античком културом код Христића, а окретање минулим временима – код Цветковића је то средњи век – и настојање да се у тим временима пронађу сродности са догађајима који промичу пред оком лирског субјекта, укључивање дискурзивних елемената у песму, доследно напуштање везаног стиха и строгих песничких облика, мада са врло израженом артистичком дисциплином у изради и најситнијих појединости у песми или циклусној целини и сл.)… рекао је проф. др Радивоје Микић.  
Петар Цветковић је професоровим тврдњама, у сопственом казивању, “приложио“ четири нове песме.
О библиотеци Преображење, коју уређује Драган Хамовић, говорио је песник Дејан Алексић, док су са садржајем предстројећег Жичког духовног саборa Преображење 2014 присутне упознали Драгана Типсаревић, директорица Библиотеке, песник Милош Милишић и Вукман Ракочевић, помоћник градоначелника Краљева. Приказан је и кратки филм о прошлогодшњем Сабору, дело песника Дејана Алексића и информатичара Ивана Спасојевића. Филм можете погледати

Видео прилог КА телевизије

13. август 2014.