ВестиПовеља

На почетку новог броја нашег часописа “Повеља“, у рубрици “Прочеље“, налазе се прозни и песнички радови Михајла Пантића, Слободана Зубановића, Кајоко Јамасаки, Ратка Дангубића, Милоша Петковића, Каје Панчић Миленковић, Небојше Лапчевића и Душка Домановића. У “Премошћењу“, рубрици резервисаној за преведену књижевност, одштампани су прилози Мицуфуми Асагуре, Тонија Хогланда, Барбаре Грушке и Викторије Вике Чамбарцеве, у преводима Бранке Такахаши, Алена Бешића, Љубице Росић и Радмиле Мечанин.

“Песников избор“ сачинио је Ранко Јововић, овогодишњи добитник “Жичке хрисовуље“.  У “Понирањима“ Лидија Делић пише о прози Дејана Вукићевића, а Валентина Медић о роману “Опроштајни дар“ Владимира Тасића. У “Приступима“ Александра М. Петровић пише о збирци песама “Отац“ Драгана Бошковића,  а Милица Миленковић о песничкој књизи “Стопе на води“ Слободана Лазовића. У “Пресеку“ Александар Б. Лаковић анализира прошлогодишњу песничку продукцију, док су у “Прикљученијима“ објављени радови Весне Алексић и Николе Поповића.

У рубрици “Повод“ објављена је песма “Очи“ Драгана Хамовића и његов краћи запис како је она настала : на вест о смрти Јована Анђелковића, последњег сведока масовног стрељања у Краљеву 1941. године. У истој рубрици Кринка Видаковић Петров осврће се на стогодишњицу рођења песника Октавија Паза. У “Позитиву“ је писац Рајко Лукач, а “Појмовник“ је сачинио песник Бранко Стевановић.

21. август 2014.