ВестиПовеља

Нови број нашег часописа “Повеља“ отварају песнички и прозни радови Томислава Маринковића, Немање Митровића, Зорана М. Мандића, Дарка Цвијетића, Дејана Симоновића Боривоја Адашевића, Стевана Брадића, Данијела Репмана и Бојана Савића Остојића. У рубрици “Премошћење“, резервисаној за преведене књижевне прилоге, објављене су приче и песме Нагиба Махфуза, Ђорђа Орелија и Валерије Пареле, у преводима Мирослава Б. Митровића, Дејана Илића и Николе Поповића.

У “Песниковом избору“ је Марија Кнежевић, док у рубрици “Понирање“ Саша Радојчић, Јелена Новаковић и Јелена Марићевић промишљају над песмама и прозом Милана Ђорђевића, Милана Буњевца и Мирољуба Тодоровића. У “Приступима“о књигама Бошка Сувајџића, Милоја Радовића, Саве Дамјанова, Весне Капор, Драгана Јовановића Данилова и Ненада Јовановића пишу Миодраг Матицки, Драган Хамовић, Весна Тријић, Љиљана Дугалић, Жарко Миленковић и Бојан Васић.

У рубрици “Погледи“ Павле Ботић и Наташа Ковачевић објављују радове “Дела светих тајни у песми Обретеније главе кнеза Лазара“, односно “Трагични образац у песми Бог ником дужан не остаје“. У “Пресеку“ Драган Бабић пише о “Генерацији која ће (у)чинити много“, док у “Подручјима“ Јелена Јеленковић потписује текст “Седам кругова меланхоличних сновиђења“. У “Позитиву“ су десет (не)снимљених фотогафија Љубише Симовића, док је “Појмовник“ овог пута сачинио Ђорђе Деспић.

Објављени су и “Повељини“ додаци. О свом детињству у додатку “Види чуда“ пише Братислав Р. Милановић, у “Препорученом“ објављене су нове италијанске приповетке у преводу Николе Поповића, док у додатку “Појединачно“ о својим стиховима говори Никола Вујчић.

15. јун 2015.