Вести

Предавањем проф. др Зорице Бечановић Николић, нашег водећег шекспиролога, Шекспир наш саговорник, велики јубилеј светске књижевности – 400 година од смрти Вилијама Шекспира – обележен је и у краљевачкој библиотеци. Поиграшивши се са насловом знамените књиге Јана Кота Шекспир наш саговорник, Бечановићева је указала на актуалност Шекспирових тема, онтолошких (Хамлет), политичких, те медија и комуникација (историјске драме, Ричард III, на пример), али и тема уметности и поезије (дела настала у трећој фази Шекспироовг стваралаштва).

Програм је изазвао велико интересовање Краљевчана, који су са веома лепо реаговали на надухнуто и посвећено излагање проф. Зорице Бечановић.

6. јун 2016.