За библиотекаре школских библиотека Рашког округа у петак, 18. маја, одржан је семинар „Савремене школске библиотеке у Мрежи библиотека Србије и стручни библиотечки послови“.  Предавач је била Дубравка Илић, виши дипломирани библиотекар, руководилац Матичне службе Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.

У интерактивном програму било је речи о бројним питањима: школска библиотека – дефиниција, законска регулатива, положај у процепу старања између два министарства и, у актуелном тренутку друштвених  збивања на микроплану, односно у просвети; о значају школске библиотеке у свакој школи, али и о дигнитету школског библиотекара и како га стећи и одржати; о значају вођења интерне библиотечке статистике, значају и законској обавези стручног усавршавања, коректног и у складу са прописима обављања библиотечких послова и вођења ауторског каталога; о начинима набавке, улози школског библиотекара у формирању, саставу и попуњавању фонда, физичкој и стручној обради монографских публикација; о ревизији књижног фонда – значај, законске обавезе, упућивање на подзаконски акт који регулише овај стручни библиотечки посао.

Украто је представљен и приручник за школске библиотекаре „Од осмеха до рачунара“, издање Градске библиотеке у Чачку. Учесници семинара закључили су да је врло корисна како обука, тако и размена искустава међу колегама.

21. мај 2018. године