Вести

Захваљујућу средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у години јубилеја значајног за нашу установу, успели смо да склопимо зборник стручних радова „Библиотеке у културном животу Србије“. Велики број примера добре праксе – акције на популаризацији књиге и читања, књижевне манифестације у организацији библиотека, издаваштво, ширење спектра услуга библиотека и др. – може се наћи на страницама зборника.

Такође, можете читати о улози библиотека у народном просвећивању, од формирања народних библиотека, у првој половини XIX века, до XXI века, када јавна библиотека постаје центар локалне заједнице. Међу ауторима има оних који су се позабавили питањима улоге библиотека у савременом друштву. Библиотека треба да пружи друштвеној заједници услове за доживотно учење, треба да буде по мери корисника, да буде културни центар, јавни сервис, да прикупља, обрађује, чува и промовише завичајну грађу; једна од њених мисија јесте да одржава и усмерава пажњу корисника на значај поезије.

Ослушкујући потребе стручних радника у библиотекама краљевачка Библиотека је у свом раду унела једну новину. Наиме, на трагу примера добре праксе других библиотека, пре свега матичне, Народне библиотеке Србије, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево се постарала да електронска верзија зборника, у ПДФ формату, буде доступна на нашем званичном веб-сајту.

Електронску верзију зборника „Библиотеке у културном животу Србије“ можете погледати овде.

Аутор текста: Катарина Јаблановић
Дизајн корица зборника: Драган Пешић