Вести

У оквиру годишњег програма обавезног стручног усавршавања запослених у образовању, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчаниˮ Краљево организован је семинар „Школски библиотекар у савременом образовном окружењуˮ, намењен школским библиотекарима. Реч је о акредитованом програму, одобреном од стране Завода за унапређење образовања и васпитања. Реализатор програма семинара је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, а његови аутори су Биљана Лукић, проф. разредне наставе и библиотекар у чачанској ОШ „Милица Павловићˮ, Дубравка Илић, руководилац Матичне службе Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ Чачак и Александар Вукајловић, информатичар у чачанској градској библиотеци. Програмом семинара обухваћена су три тематска оквира: компетенције наставника и библиотекара (стручно усавршавање, мотивисаност, креативност, информисаност, праћење савремених тенденција у образовању), основе библиотечког пословања (састав и смештај фонда школске библиотеке, правилно вођење инвентарске књиге, физичка и стручна обрада монографских публикација, ревизија и расход фонда) и коришћење е-алата за модернизовање образовања и афирмацију учења кроз игру. Бројни окупљени школски библиотекари са подручја Рашког округа изразили су многе недоумице, са којима се сусрећу у свакодневном раду, превасходно у вези са основном библиотечком делатношћу. Како је истакла колегиница Дубравка Илић, примарна одговорност библиотекара је да све стручне послове обавља у складу са законским оквирима којима је регулисана библиотечко-информациона делатност. Правилно инвентарисање грађе је основ чувања и правне заштите библиотечког фонда, зато је важно ревносно вођење инвентара. Семинар је закључен поновним указивањем на значај сарадње Матичне библиотеке са школским и јавним библиотекама са подручја матичности, јер се једино тако може унапредити библиотечко пословање у нашој окружној мрежи.
Аутор текста и фотографија Данка Спасојевић