Вести

Књигу „Душанов законик у руском огледалу“ проф. др Зорана Чворовића, предавача на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, представили су проф. др Александар Ђорђевић са Правног факултета Универзитета у Нишу и Никола Маринковић, извршни директор у издавачкој кући Catena mundi која је објавила књигу.

Насловом “Душанов законик у руском огледалу обухваћено је упоредно истраживање појединих правних института у „Душановом законику и у руским правним споменицима: „Судебнику од 1497. године, „Судебнику од 1550. године и „Саборном уложенију од 1649. године. У тако постављеном истраживању прописи „Душановог законика се осветљавају из перспективе правних споменика који су донети у размаку од стопедесет до триста година после српског „Законика.

Поређење тако удаљених правноисторијских извора било би методолошки спорно, да развитак средњовековне руске државе и права није следио исте законитости које су биле својствене развитку српске средњовековне државе и права и да, истовремено, руски државноправни развитак после пада Руса под монголско-татарско ропство (1240. године) није „каснио“ два века у односу на државноправни развитак Немањићке Србије.

Књига је сачињена из три дела: први део „Заштита православља“ разматра појмове јеретика, бусурмана, попа латинског и богомила-манихејца; у другом делу „Заштита државе“ говори се о издаји у московском праву, о заклетвама верности и феудалним уговорима у Московској држави, наградама за убиство издајника, казнама за неверу, колективној кривичној одговорности и о правној природи Душанове државе; трећи и завршни део третира тему татбе (крађе), деликте против имовине, о врстама крађа и разбојништва у „Душановом законику“, о находу, најезду и грабежу у руском праву.

Aутор текста Миша Милосављевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић