Вести

Стручни семинар посвећен теми формирања и окупљања читалачке публике у библиотеци био је повод трећег овогодишњег окупљања библиотекара Рашког округа у оквиру програма редовног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности. Стручно предавање под називом „Читалачки клубови у библиотеци”, чија је ауторка Јелена Бенић, библиотекарка у Одељењу набавке у националној библиотеци, сврстано је у каталог образовне понуде Народне библиотеке Србије. Излагање колегинице Бенић било је поткрепљено садржајном презентацијом са пажљиво систематизованим подацима сакупљеним током њеног истраживачког рада на осветљавању дате теме. Прича је отворена сагледавањем кризе читања данас и начинима за њено превазилажење, у чему библиотекари могу имати активну и значајну улогу. У том смислу, организовање читалачких клубова у библиотеци истакнуто је као сврховит облик окупљања разноликих читалачких група под окриљем библиотеке. Интерактивна комуникација колегинице Јелене Бенић и окупљених библиотекара изнедрила је креативне предлоге и решења за организовање читалачких клубова, почев од начина њиховог вођења, преко чланова које би окупљали, до књига које би биле подстицајне за живу дискусију унутар клуба и одржавање потребне динамике. Евалуацијом одржаног семинара дошло се до закључка да су школске библиотеке нарочито подесне за рад читалачких клубова, те да школски библиотекари имају ванредну прилику да утичу на формирање читалачких навика најмлађе популације и обликовање њиховог литерарног укуса.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Наташа Антонијевић