Вести

Поштовани корисници,
Позајмно одељење за одрасле и Дечје одељење Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, започеће рад у понедељак, 4. маја 2020. године. У периоду од 4. до 8. маја 2020. године, корисници и даље неће моћи да улазе у објекат установе, али ће Библиотека омогућити корисницима враћање и наручивање књига по посебним условима.
Читаонице Научног и Дечјег одељења, Одељења периодике, као и огранци Библиотеке у Матарушкој Бањи и Ратини неће радити до даљег.
Нормализација рада Библиотеке зависи од мера које доносе Влада Републике Србије, Министарство културе и информисања, као и Градски штаб за ванредне ситуације у Краљеву.
Корисници ће ажуриране информације добијати путем званичног сајта Библиотеке, као и на профилима Библиотеке на Фејсбуку и Инстаграму.
Учлањење у Библиотеку и обнављање чланарине није могуће до даљег.

Наручивање књига
У периоду од 4. до 8. маја 2020. године корисницима ће бити омогућено наручивање публикација путем мејла knjige036@gmail.com. У мејлу који садржи наруџбину књига, непоходно је да корисник остави име и презиме, адресу, број чланске карте и број телефона ради накнадног информисања о траженим публикацијама.
Корисник ће у свом захтеву моћи да наведе највише пет наслова белетристике, од којих ће моћи да позајми највише три, према информацијама које ће библиотекари дати, сходно расположивости тражених публикација за изнајмљивање.
Корисник ће моћи да позајми само публикације које су претходно наручене путем мејла, а моћи ће да их преузме од 11. маја 2020. године, у заказаном термину који ће одредити библиотекари и о којем ће информисати корисника.
Рок за враћање позајмљених публикација је 14 дана.

Враћање књига
У периоду од 4. до 8. маја 2020. године, корисницима ће бити омогућено враћање публикација позајмљених пре ванредног стања, тако што ће их остављати на посебно издвојеном и означеном столу за ту сврху у холу Библиотеке, у периоду од 11 до 13 часова сваког радног дана. Није потребно приложити чланску карту, нити оставити личне податке, нити се задржавати приликом враћања публикација. Довољно је оставити их на предвиђено место, а библиотекари ће раздуживање обавити на основу инвентарских бројева књига.
У простору предвиђеном за враћање и преузимање наручених књига не сме бити више од једне особе, поред запосленог задуженог за пријем и предају књига. Запослени и корисници се обавезују да носе маске и рукавице приликом враћања књига.