Вести

Новом песничком књигом Драгана Хамовића, Заштитна маска, означен је почетак овогодишње продукције вредних наслова у оквиру Издавачке делатности НБ ,,Стефан Првовенчани“. Реч је о својеврсном каталогу лирских сведочанстава, бележених током карантинских дана, из граничног искуства повучености у она подручја бића из којих се сагледава боље и саопштава тачније. Описујући круг тема наметнутих глобалном невољом, аутор захвата различите аспекте индивидуалне и колективне запитаности. Било да их покреће вест, слутња или једноставна људска потреба да се речју подупре пољуљани смисао, овде окупљене песме аполошки брује у звучној кутији несрећом олако дехуманизоване стварности: Часком се прегрупишу невидљиви ројеви. / Постајемо ничији, усамљени бројеви. Опремљени фином нијансом ироније, ове песме у дослуху су са древном човековом склоношћу (тенденциозно пригушеном у данашњем свету) да преиспитује и анализира.

Доследан својој препознатљивој стваралачкој пракси, Хамовић и у овој књизи опробава нове могућности стандардних песничких образаца, уводећи у њих гестове савремене поетске имагинације и поступка. Прецизне ритамске матрице и вештина у организацији стиха, убедљиве лексичке реализације, опробани принцип римовања у тросложним стопама, висока а неоптерећујућа мера артизма – одлике су које с формалне стране обележавају ову поезију, на нарочит начин доприносећи њеној жељеној документарности.

Аутор текста Дејан Алексић