Вести

У сусрет јубилеју – педесет година од покретања књижевног часописа Повеља – Катарина Јаблановић, виши библиотекар краљевачке Библиотеке, написала је рад о његовом историјату, са намером да прикаже његов развојни пут и укаже на имена културних посленика заслужних за његов континуитет. Кроз историјски приказ праћени су следећи елементи: власник часописа, тј. издавач; програм; место главног и одговорног уредника и чланова редакције; план часописа, односно које су рубрике постојале и како су се мењале; сарадници; књижевности које су заступљене и њихови аутори; садржај осталих прилога (културни живот Краљева, ликовна уметност и др.), као и графички изглед часописа.
Према ауторки, у богатој историји Повеље, преломни тренуци везани су како за промену власника часописа, односно издавача – од 1971. до 1985. године то је била Културно-просветна заједница Краљево, а од 1985. Народна библиотека у Краљеву; тако и за место главног и одговорног уредника: Страхиња Војиновић (бр. 1–7), Јован Марковић (бр. 8–13, и главни уредник бр. 14–50), Радован Миловић (одговорни уредник бр. 14–50), Милан Дачовић (1/1985. до 3–4/1988), Владимир Шекуларац (1–2/1989. до бр. 1–2/1997), Драган Хамовић (3–4/1997. до 3/2002), Горан Петровић (1/2003 до бр. 2/2009), Живорад Недељковић (3/2009. до бр. 3/2010), Дејан Алексић (1/2011–). Такође, указала је да, иако је мењала уреднике, Повеља остајала на једном јасно уцртаном путу развоја, који јој је донео водеће место међу српским књижевним гласилима. Томе су свакако допринели квалитет прилога, отвореност према ауторима и сарадницима, присуство других дисциплина поред књижевности и критике, ваљан графички изглед.
Редакција часописа Библиотекар, који излази под окриљем Библиотекарског друштва Србије, уврстила је рад „Историјат књижевног часописа Повеља“ у садржај свог првог броја за 2020. годину, који је управо изашао из штампе. Овом приликом изражавамо захвалност редакцији Библиотекара на сарадњи и указаном поверењу.

Текст: Катарина Јаблановић
Фотографије: Библиотекарско друштво Србије, Иван Спасојевић