Вести

У дворишту Аџића куће уприличено је представљење зборника о прошлогодишњем лауреату Жичке хрисовуље, песнику Владимиру Јагличићу а  у програму су учествовали уредник Драган Хамовић, Владимир Јагличић и један од аутора чији су текстови заступљени у књизи Ана Гвозденовић.

Реч је о 24. књизи у угледној Библиотеци Преображење, коју уређује и води др Драган Хамовић, а чија издања представљају неизбежна полазишта у сваком озбиљнијем проучавању савремене српске поезије . Како у уводном тексту уредник истиче, „Овај зборник представља једно од настојања да се прекине дуга завера ћутања и потискивања ове поезије која, зато што није сагласна хуку и ритму данашњег светског тока (мада га је дубоко свесна), следи свој хук и ток”.

Своје место у зборнику нашло је 16 радова, које смо прошле године чули у Краљеву и Жичи, на програмима посвећеним Владимиру Јагличићу – Вече са добитником, Научно-критички скуп и свечаност Уручења Жичке хрисовуље. Текстови су фромално организовани у две целине, од којих прва окупља дванаест радова који се са различитих аспеката баве поетиком Владимира Јагличића, конкретним збиркама или појединачним песмама, док се у другој налазе слободније интонирани али једнако важни прилози, укључујући и беседу лауреата изговорену у Манастиру Жичи, на Преображење прошле године.

Зборник затвара исцрпна селективна библиографија Владимира Јагличића, коју су саставиле наше колегинице Весна Андријашевић и Ана Воштинић а која броји безмало 600 библиографских јединица. Ту је и регистар имена који читаоцима олакшава сналажење у обимном и разноврсном материјалу.

У своме обраћању Владимир Јагличић је нагласио да се његова искреност у поезији „исплатила” и да је његово дело, иако је често наилазило на непризнавање престоничке критике, успело да заживи у народу а овим зборником добије и својеврсно формално признање.

Аутор текста Ана Гвозденовић

Аутор фотографија Иван Спасојевић