Вести

У оквиру едукативног серијала „Изазови родитељстваˮ, психолог и дечји психотерапеут Милена Буђевац одржала је предавање о дечјим емоцијама до седме године.

Буђевац је најпре указала на читав спектар дечјих емоција карактеристичних за децу предшколског узраста, као и на примере како те емоције, на првом месту разумети, а онда и како детету у одређеним ситуацијама помоћи. Наглашавајући да наше емоционалне реакције снажно утичу на дечја осећања и понашање, истакла је колико је важно да најпре родитељи схвате и каналишу своја осећања како би могли да разумеју дете и помогну му. Уз сликовит пример односа џина и патуљка, скренута је пажња, такође, и на неравноправан положај детета у комуникацији и размени емоција и реакција са родитељима, јер дете није кадро да разуме све релације које пред њим искрсавају, као ни да вербализује сва своја осећања и потребе. У том смислу, изузетно је значајно да родитељ оствари контакт очима са дететом, односно да се у комуникацији спусти на његову висину, чиме ће се у одређеној мери ублажити доминација одрасле особе над дететом.

У наставку предавања, било је речи о нереалним родитељским очекивањима као најчешћем узроку неразумевања између родитеља и деце, као и о неопходности да се деци да слобода у изражавању осећања, да се у свакој ситуацији покаже уважавање њихове личности, да предмет родитељске критике сме бити само дечје понашање, а не личност, као и о свим последицама на психолошки и емоционални развој немарног односа према детету и његовима емотивним испољавањима.

Аутор текста Јелена Андрић

Аутор фотографија Иван Спасојевић