Вести

У четвртак, 16. децембра 2021, у оквиру трибинских програма Српског књижевног друштва, у Француској 7, уприличен је разговор о књизи Соње Миловановић Стил као свет дела, која се као издање Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева (Едиција Повеља, Библиотека Посед поетике) појавила прошле године. Домаћин програма био је Дејан Симоновић, а о књизи су говорили проф. др Александар Милановић, Ана Гвозденовић (уредник), Јована Милованчевић и ауторка.

Професор Милановић, управник Катедре за српски језик са јужнословенским језицима, истакао је да се нажалост веома мало наших лингвиста бави ониме у чему наш језик достиже свој врхунац, тј. српском поезијом те да је Соња Миловановић један од настављача оних проучавалаца који у тумачењу књижевног дела најпре воде рачуна о његовом језику.

Ана Гвозденовић је напоменула да је реч о двадесетој књизи у Библиотеци Посед поетике, а да се у низу објављених наслова ова књига огледа, као и књига професора Милановића Реч под окриљем поетике објављена 2016. година у истој библиотеци, издаваја по свом лингвистичком приступу пре свега савременим српским песницима.

Јована Милованчевић је нагласила да је допринос књиге „Стил као свет дела“ Соње Миловановић значајан, пре свега, „за претрајавање стилистике као научне дисциплине темељне за проучавање књижевних дела. Ова књига је вредна пажње и због тога што, низом репрезентативних примера, издваја врхунце савремене поезије, али не само ње, чиме показује да стил у књижевном делу може бити репрезент стања и духа епохе у којој аутор ствара, али да је у основи унутрашње иманентно својство текста које својим лингвистичким и семантичким везама и односима, надраста и самог аутора и време поставши свет за себе – онај који опстаје на чврстим темељима и прецизној архитектоници”.

Соња Миловановић се захвалила издавачу, ментору и свим присутнима а у своме излагању је указала на своје узоре и методологију којом приступа књижевноуметничкој творевини.

Aутор текста Ана Гвозденовић

Аутор фотографија Милица Ћуковић