Вести

Трећој редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије, одржаној 22. фебруара 2022. године у Народној библиотеци Србије, присуствовали су и делегати који су заступали Подружницу Рашког округа БДС, Данка Спасојевић, Маријана Јакшић и Ивана Хренко. На седници је усвојен Записник са 2. редовне седнице Скупштине БДС, затим Извештај о раду за 2021. годину, заједно са извештајима о раду подружница и радних тела, финансијски извештај, а представљен је и Програм рада Библиотекарског друштва Србије за 2022. годину. По предвиђеном дневном реду на седници Скупштине усвојен је и, за нас посебно значајан, Пословник о раду подружница БДС. Овим Пословником уређује се подручје деловања, представљања и заступања подружница, начин и организација њиховог рада, утврђују се циљеви и задаци, као и права и обавезе свих чланова, али и друга важна питања која нису уређена Статутом Библиотекарског друштва Србије.

Аутор текста Ивана Хренко

Аутор фотографија Иван Спасојевић