Вести
Јуче је у каљевачкој библиотеци одржана трибина Место Повеље у књижевној периодици данас. Програм је приређен поводом јубилеја који је краљевачко књижевно гласило обележило 2021 – 50 година излажења. У разговору који је водио Дејан Алексић, главни и одговорни уредник Повеље, учествовали су др Јана Алексић (члан Редакције Књижевног магазина), Енес Халиловић (оснивач и уредник часописа Сент и електронског гласила Екерман), Ален Бешић (уредник часописа Поља и Издавачке делатности Културног центра Новог Сада) и Драган Хамовић (главни и одговорни уредник Повеље од броја 3–4/1997 до броја 3/2002). Уредници су представили часописе које воде и говорили о историјату српске периоде кроз 20. век, са посебним освртом на актуално стање, начине финансирања, проблеме доласка до квалитетних прилога, дистрибуцију, дигитализацију и друштвени статус књижевности, а тиме и књижевних гласила.
Драган Хамовић је подсетио на првог уредника Повеље, Страхињу Војновића и текст који је Војновић припремио за програм приређен поводом 30 година излажења часописа.
Заједнички закључак био је да су књижевни часописи и даље важан чинилац књижевног живота те да Повеља већ пола века успева да привуче пажњу шире читалачке публике.

Аутор текста Ана Гвозденовић
Аутор текста Иван Спасојевић