Вести

У краљевачкој библиотеци уприличено је представљање књиге „Велике силе и Срби (1496 – 1833)” др Милоша Ковића, професора на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Ова публикација објављена је средином 2021. године, са издавачким печатом Catena Mundi, а већ до краја године штампано је друго издање, што недвосмилено говори о великом интересовању које је у јавности побудила. Књигом је тематизован однос великих сила према Србији у замашном хронолошком луку, почев од пропасти српских средњовековних држава до обнове Србије почетком XIX века, након Српске устаничке револуције од 1804. до 1833. Разговор о књизи отворен је излагањем Николе Маринковића, извршног уредника у издавачкој кући Catena Mundi, који је управо са уредничког становишта маркирао тематска чворишта, истакавши као нарочиту вредност ове публикације третирање једног дугог и страдалног раздобља српске историје на неконвенционалан начин, истицањем његове важности пре свега због питања континуитета српске духовне бити, утемељене у немањићкој Србији, а оживљене у пуном интензитету устаничком револуцијом почетком XIX века. У свом ауторском осврту на књигу, др Ковић је најпре указао на варијетете дефиниције великих сила, синтетишући сва досадашња поимања и природу односа великих сила појмом „надметање”. Реч је, заправо, о динамичним и комплексним релацијама које почивају на борби за моћ и доминацију. Указујући на варирање политике појединих великих сила према Србији у истакнутом временском распону, др Ковић је потцртао важност спознаје да држава у формалном смислу није једини учесник међународних односа, што суштински поткрепљује снажна дипломатска активност Пећке патријаршије као заступника српских националних интереса у времену када је српска држава практично укинута, те као чувара стожерних чинилаца српске спољне политике утврђених још у средњем веку, „свете вере”, „завета отаца наших Саве и Симеона”, немањићких предања, култова и задужбина, идеала ослобођења и уједињења српских земаља.

Завршницу дискусије о књизи обележили су утисци и питања посетилица. Судећи по бројности окупљених поштовалаца др Ковића, те њиховом живо исказаном интересовању за отворену тему и књигу „Велике силе и Срби (1496 – 1833)”, чини се да је за наш град и Библиотеку овај програм био културни догађај првог реда.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић