Вести

Први овогодишњи стручни семинар намењен школским библиотекарима, у оквиру програма редовног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, одржан је у краљевачкој библиотеци као матичној за мрежу библиотека на подрчју Рашког округа, на тему коришћења нове онлајн апликације за унос статистичких показатеља за Мрежу библиотека Србије, познатије као МБС база. Окупљене школске библиотекаре из Новог Пазара, Рашке и Тутина поздравила је на почетку Данка Спасојевић, руководилац Службе за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове, пожелевши им успешан радни дан који би требало да допринесе њиховој самосталности у коришћењу нове апликације. Уследила је стручна обука према програму који је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, а који је конципирала и реализовала Наташа Антонијевић, библиотекар саветник Матичне службе краљевачке библиотеке. У систематично и детаљно припремљеној презентацији, Наташа Антонијевић обрадила је све сегменте и захтеве које апликација садржи и поставља. Библиотекари су били у прилици да поставе питања и разреше недоумице са којима су се до сада сусретали у раду, а посебне потешкоће су изазивале у новој, унапређеној и захтевнијој апликацији, пре свега у погледу исцрпности и обима података које захтева.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутори фотографија Јелена Крунић и Наташа Антонијевић