Вести

Роман „Прелудијум” Славице Мастикоса, пети по реду у оквиру њеног опуса, објављен протеклог месеца са издавачким знаком „Лагуне”, представљен је у краљевачкој библиотеци. Иако је тек недавно изашао из штампе, овај роман који је књижевна критика маркирала као породичну сагу у којој свако може препознати део личне или породичне историје, већ је привукао пажњу читалаца ако се узму у обзир бројни афирмативни прилози и рецензије на форумима који окупљају љубитеље лепе писане речи. О роману је најпре говорила Љиљана Шарац, писац и проучавалац књижевности, скренувши пажњу на приповедачки поступак, сликовито поистовећен са ситним стрпљивим бодом који овај роман чини делом које се чита у даху. Уследио је разговор са ауторком романа која је нагласила универзалност и животност ове приповести, привлачне читалачкој публици јер у њој свако налази делић властите душе. Славица Мастикоса је истакла, такође, да су два приповедна тока, односно две оделите приче, домаштана литерарна интерпретација сегмената њеног животног пута и истинитих судбина људи, сапутника или пролазника у њеном животу. У закључку разговора посебно је указано на снажан симболички потенцијал наслова романа који имплицира нови почетак. Да ли се у нови початак закорачује након самосуочавања главне јунакиње или је реч о почетку који припада надолазећим генерацијама након ослобађана од баласта који је притискао њихове претходнике, ауторка је оставила као питање, отворено за различите читалачке доживљаје и тумачења.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић