Вести

Поводом Међународног дана писмености, у краљевачкој библиотеци, проф. др Рајна Драгићевић одржала је предавање под називом Српски језик у дигиталном друштву. Професорка Драгићевић, на почетку свог излагања, истакла је да у дигиталном друштву у ком живимо долази до ширења културних и језичких утицаја без границе и контроле. Илустровавши своју тврдњу бројним примерима, професорка Драгићевић примећује да данас постоји потреба да се сви функционални језички стилови сведу на разговорни стил, а нарочито да постоји тежња за банализовањем лексике. У свим словенским језицима, не само у српском, долази до културног преврата, у којем се језичка заједница говорника оријентише на језик интернета и друштвених мрежа, а не на језик књижевника. Посебно забрињава што се јавни говор данас углавном своди на језик мржње и да највећи број нових речи које се употребљавају, како истиче проф. Драгићевић, служе за обезвређивање људи, идеја, покрета

У свом излагању професорка је говорила и о утицају енглеског језика на српски језик, који се препознаје у све већем броју англицизама, универбата, хибридних англосрпских речи и сливеница.

Своје предавање проф. Драгићевић завршила је осврнувши се на једну лепу манифестацију која буди наду када је реч о говорницима нашег матерњег језика. У питању је Избор за најлепшу реч српског језика. На адресу Друштва за српски језик Србије пристигло је 950 предлога, а неке од најучесталијих речи биле су љубав, породица, срећа, мајка, хвала. За најлепшу реч српског језика изабрана је реч праскозорје.

Аутор текста Ивана Хренко

Аутор фотографија Иван Спасојевић