Вести

Књига песама Окретница, лазаревачког песника и Повељиног аутора Дарка Даничића представљена је књижевној публици у Лазаревцу (15. децембра) и Свилајнцу (21. децембра). У оба случаја, организатор и промоције биле су библиотеке – „Димитрије Туцовић” у Лазаревцу, а „Ресавска библиотека” у Свилајнцу. Од шест до сада објављених књига песама овог аутора три су у издањунаше Издавачке делатности, у оквиру библиотеке Поезија, данас. Поред Даничићеве књиге Окретница, главни и одговорни уредник Издавачке делатности наше библиотеке Дејан Алексић, представио је, у кратком пресеку, целокупну Повељину продукцију. Говорећи о поезији промовисаног аутора, Алексић је истакао да Даничић поетички припада, делом, неосимболистичкој струји у српском песништву, али уз елементе веристичког лирског приступа. Књига Окретница доноси песме сумирања искуства и сазнања, лирику која је у дослуху с високом културом и књижевним наслеђем, али нам открива и исповедно и интимистички интонирана песничка сведочанства. Језик ове поезије, речено је, зрачи отменошћу израза и форме, по угледу на најбоље представнике српског симболистичког певања, истовремено стављајући пред нашу интелектуалну радозналост нека од питања наметнутих искушењима савременог света. Поред нашег уредника, о поезији Дарка Даничића говорио је и истакнути књижевни критичар и историчар Милета Аћимовић Ивков.

Ана Гвозденовић