Вести
Предавање Ксеније Мијатовић, дипломираног психолога и интегративног психотерапеута, на тему „Перфекционизам и друге психолошке препреке на путу до осећаја задовољства сопственим животом“ изазвало је изузетно интересовање Краљевчана и становника неколико оближњих градова који су Библиотеку испунили до последњег места. Остваривши веома снажну интеракције са публиком, Ксенија Мијатовић је истакла да је личност сваког појединца динамички конципирана, подразумева промене и не дозвољава коначну категоризацију већине особина као искључиво позитивних или негативних, па је тако и са перфекционизмом као цртом личности. Први корак у превазилажењу ове, али и других психолошких препрека које нас саботирају у остваривању пуних капацитета личности и досезању осећаја задовољства собом, је мапирање и именовање проблема, а потом тражење алата за његово превазилажење. Наглашен је и упадљив утицај друштвених мрежа на креирање амбијента заснованог на заблудама, које веома доприносе психичкој пољуљаности појединца, па и развијању перфекционистичких тежњи због наметнутих високих захтева у различитим сегментима наших живота.
Аутор текста Данка Спасојевић
Аутор фотографија Иван Спасојевић