Вести

У петак, 26. маја, у Атријуму Народне библиотеке Србије уприличено је представљање зборника стручних и научних радова „Сарадња библиотека са другим субјектима културе, науке и образовања”. У програму су говорили проф. др Добрила Бегенишић и Горан Траиловић, чланови Програмског одбора, Јасминка Марковић, директорка Библиотеке и Катарина Јаблановић, уредница Зборника.

„Савремено библиотекарство, утемељено на традиционалним вредностима, заснива се данас на праћењу и имплементацији свакодевних захтева и новина, чији су приоритети информација, комуникација, актуелност, динамика, креативност и забава. Повезивање са другим субјектима, размена искустава између стручњака и културних посленика, посвећеност и преданост раду доприносе професионалном развоју библиотечко-информационе делатности. Управо у том дискурсу креће се рад краљевачке библиотеке, која тежи да иде у корак са временом, организујући и спроводећи различите активности, негујући и развијајући сарадњу са свим релевантним установама, институцијама, удружењима, организацијама и појединцима. Резултат таквог приступа, између осталог је и Међународни скуп ’Жички сабор библиотекара’, још једна карика у ланцу препознатљивости наше установе, па и самог града”, речи су Јасминке Марковић.

Катарина Јаблановић захвалила се мрежи сарадника на стрпљењу у настајању зборника и представила његов садржај: „Зборник садржи седамнаест стручних и научних радова и три текста сећања на преминилог колегу др Дејана Вукићевића. Уводни рад колегиница из Матичних одељења НБС-а и краљевачке библиотеке са генералним прегледом стања на нивоу Србије и конкретним на примеру Рашког округа, дао је широку слику примера интензивне сарадње јавних библиотека и школа, а најчешће на пољу заједничког коришћења ресурса и пружања библиотечких услуга. Међу излагачима било је директора и библиотекара из матичних јавних библиотека (Београд, Крагујевац, Ваљево, Краљево) са представљањем широке лепезе разноврсних видова умрежавања; ипак преовладали су детаљно приказани конкретни примери добре праксе који се, како је закључено на саветовању, могу усвојити и према могућностима применити у другим библиотекама.”

Горан Траиловић се осврнуо на своје досадашње учешће у раду Сабора, почев од 2018. године, најпре као излагача, затим модератора сесија, па до рада у селектовању пријављених радова 2022. године, нагласивши јединство и усаглашеност у раду Програмског одбора.

Добрила Бегенишић ставила је акценат на важност теме која је начета овим скупом јер је у њему претежно приказана сарадња јавних библиотека са субјектима културе и образовања. „Јавне библиотеке, као библиотеке универзалног типа, чији је циљ да задовоље читалачке потребе ширег круга корисника остварују сарадњу са скоро свим секторима друштва. У контексту ове теме занимљива је њихов улога у научноистраживачком процесу, а тиме и сарадња са установама науке која није очигледна на први поглед… тако да остаје простора за даља истраживања и неке нове стручне скупове”, закључила је проф. др Добрила Бегенишић.

Ана Милутиновић водила је програм и позвала колеге да се пријаве на нови јавни конкурс за Жички сабор библиотекара, који ће бити одржан 4, 5. и 6. октобра 2023. године у Краљеву.

Ауторка текста: Катарина Јаблановић

Аутор фотографија: Душан Злоколица