Вести

У Народној библиотеци у Крушевцу, 25. и 26. септембра, одржан је научни скуп о дигитализацији  књижевне, архивске и музејске грађе под називом Дигитална хуманистика. На овој конференцији стручни рад под називом  Дигитализација издања краљевачке библиотеке у циљу очувања културног наслеђа представили су  библиотекари из НБ Стефан Првовенчани. Вођа пројекта, информатичар Иван Спасојевић и виши дипломирани библиотекари Весна Андријашевић и Ивана Хренко, упознали су колеге из целе Србије и региона о начину дигитализације свих бројева часописа Повеља и дигитализацијом комплетне издавачке продукције наше библиотеке. Ови пројекти подржани су и суфинансирани од стране Министарства за културу и информисање Републике Србије. Како су послови дигитализације постали саставни део свакодневног рада баштинских институција културе, интересовање за пројекте које је урадила краљевачка библиотека било је велико. Иначе, дигитализована су 173 броја Повеље, у којима је заступљено више од 1700 аутора и више од 156 монографских публикација, што чини 23.000 страница које су претраживе на сајту краљевачке библиотеке у секцији е-Повеља. Такође, сви чланци часописа и издања краљевачке библиотеке доступна су широком кругу читалаца, без обзира да ли поседују физички примерак.

Чланови радног председништва у двема сесијама биле су колегинице виши дипломирани библиотекар Катарина Јаблановић и библиотекар саветник Наташа Антонијевић.

Аутор текста Весна Андријашевић

Аутор фотографија Катарина Јаблановић