Вести

Захваљујући подршци Града Краљева и Министарства културе и информисања Републике Србије Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево шесту годину за редом организује „Жички сабор библиотекара 2023”, стручни скуп са међународним учешћем. Сабор обухвата стручни скуп и пратеће програме и биће одржан  4, 5. и 6. октобра 2023. године у Краљеву.

Тема скупа јесте „Националне професионалне и књижевне награде у библиотекарству Србије и издавачка делатност библиотека”. Основни циљ скупа јесте афирмисање научно-истраживачке активности у домаћем библиотекарству, као и допринос едукацији запослених у библиотечко-информационој делатности. Култура награђивања у савременом библиотекарству Србије заснива се на развоју професије и уметничке активности (књижевности), са једне стране, а са друге на умножавању процедура друштвеног комуницирања, организовања и вредновања. Стога је веома занимљива и сложена за проучавање. Постојање десетак професионалних награда у струци и неколико десетина књижевних награда које су установиле библиотеке отвара поље за саветовање на ту тему којeг до сада у оваквом формату није било. Комплементарна теми награђивања чинила нам се тема издавачке делатности библиотека Србије, a о којој није било речи уназад неколико година, те се радови могу наћи у истом зборнику.

Поред представљања стручних и научних радова, који ће до краја године бити објављени у зборнику, „Жички сабор библиотекара 2023” обухвата три посебна пратећа програма – поетско вече „Гласови под нашим небом”, уручење Нагреде „Златно слово Дејана Вукићевића” и представљање књиге „Читам да се прочитам: десет разлога за читање књига у дигитално доба” Михе Ковача.

На следећем линку доступан је програм „Жичког сабора библиотекара 2023” у целости:

Ауторка текста: Катарина Јаблановић

Дизајн плаката: Јован Антонић