Вести

Поводом Међународног дана старих особа, који се традиционално обележава 1. октобра,  у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево покренута је акција „Књига на дар” која је имала за циљ сакупљање књига за формирање библиотечких пунктова у просторијама филијала ПИО фонда у Краљеву и Врњачкој Бањи, као и попуњавање фонда библиотеке у Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи. Захваљујући одличном одзиву наших суграђана на позив за учешће у акцији даровања књига сакуљено је више од 200 публикација. Од једног дела прикупљених публикација формирани су мали приручни фондови у чекаоницама филијала ПИО фонда у Краљеву и Врњачкој Бањи, а делом је обогаћен библиотечки фонд Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи, са којим градска библиотека има дугу и веома успешну сарадњу у домену неговања читалачких навика корисника Центра. Приликом сусрета наших библиотекара са представницима ПИО фонда и Геронтолошког центра и примопредаје донације, договорене су нове, заједничке активности, пре свега у вези са континуираним упућивањем књига на све три истакнуте локације како би се одржао квалитет и актуелност понуде.

Аутор текста и фотографија Данка Спасојевић