Некатегоризовано

Среда, 8. новембар у 19 часова велика сала

СОФИЈА МАТИЋ : ЧАСНО ЈЕ БИТИ

представљање књиге

Говоре: проф. др Радивоје Микић, др Драган Хамовић, др Софија Матић, мр Ана Гвозденовић; Академик Милосав Тешић говори своје стихове; уредник Весна Капор

Студија Часно је бити: Поезија и поетика Милосава Тешића ауторке Софије Матић представља приређену докторску дисертацију одбрањену на Филолошком факултету Универзитета у Београду (2022) под менторством проф. др Радивоја Микића. Књига је објављена ове године у оквиру Повељине библиотеке Посед поетике и у четири централна поглавља разматра Тешићев однос према песничкој традицији, језику, природи и култури, непрестано имајући у виду и песников однос према аутопоетичким темама. Закључујући разматрања о плодном опусу Милосава Тешића (песника, лексикографа, есејисте, редовног члана САНУ), Софија Матић истиче да је лирски спев Седмица круна његовог стваралаштва јер у њему хришћанство није третирано као мит или религија већ се „одсјаји Царства небеског назиру у природи и култури које се опевају”. Међу бројним наградама које је добио, Милосав Тешић је 1997. примио и Жичку хрисовуљу, Народна библиотека из Краљева је објавила зборник Милосав Тешић, песник (1998), као и Тешићеву лирску прозу Са станишта брезових дедова (2002), па је сасвим природно што је ова монографија „о песнику првога реда, песнику који зна шта ће видети кад уклони застор најтамнија сенка” објављена у Повељи.