Некатегоризовано

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” и Град Краљево расписују

КОНКУРС ЗА

НАГРАДУ „ГОРАН ПЕТРОВИЋ”

Конкурс се расписује за необјављену збирку прича младих аутора (до 35 година).

Рукописе под шифром слати на адресу:

Редакција „Повеље”, Цара Душана 39, 36 000 Краљево

Са напоменом: за Награду „Горан Петровић”

Рок за слање рукописа је 1. новембар 2024. године. Обим рукописа не треба да прелази 150.000 карактера.

Добитник награде биће проглашен 26. јануара 2025. године. Награда се састоји из објављивања рукописа у едицији „Повеља”, плакете и новчаног износа.