Вести

Вест да је Награда „Бранко Миљковић”, једно од највреднијих књижевних признања намењених песничким књигама домаћих аутора, припала Драгославу Дедовићу, изнова је истакла значај Издавачке делатности Народне библиотеке „Стефан Првовенчани”. За последњих двадесетак година ова награда је дванаест пута додељена за неку од књига објављених у Повељи. Драгослав Дедовић добио ју је за књигу песама Фјодоров џез, а у образложењу жирија наведено је, између осталог, и следеће: „Ритам Дедовићевих стихова се протеже кроз све песме из књиге, кроз фрагменте песникове, али и наше, читалачке стварности, од механа на Лазаревичком путу до јужњачки изџезиране културологије космополитског света у коме живимо. Песник као да каже да смо, где год били, у власти стакато ритмова светске, универзалне културе у судару са узнемиреном и несигурном људском субјективношћу.” Драгослав Дедовић је, иначе, аутор једног од најинтригантнијих песничких опуса у нас, песник чије слојевито и вибрантно животно искуство непогрешиво налази прави лирски тон. Транспоновано у стихове, то искуство нема експлицитан израз, већ се открива таман до суптилних граница запитаности, како обично и бива у поезији врхунскох песника.