ИНТЕРНЕТ КУТАК

  • Претраживање електронске новинскe архиве ЕБАРТ (актуелне архиве медијске документације)
  • Приступ базама података виртуелне библиотеке e-Library USA
  • Коришћење рачунара
  • Учење страних језика (енглески, француски)
  • Аудио библиотека