КАТАЛОЗИ

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ
брза претрага свих фондoва Библиотеке на терминалу Позајмног одељења, као и online на сајту

ЛИСНИ КАТАЛОЗИ ДО 2002. ГОДИНЕ
ауторски, предметни, стручни

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА
омогућује набавку потребне литературе, коју није могуће пронаћи у фондовима Библиотеке,из Народне библиотеке Србија, Матице српске и Универзитетске библиотеке

РЕЗЕРВАЦИЈА КЊИГА
Ако књига коју желите да прочитате тренутно није у Библиотеци, можете је резервисати.
Обавештење корисника о приспећу резервисане књиге врши се телефоном.
Књигу можете резервисати у Библиотеци, телефоном или електронском поштом.

ФОТОКОПИРАЊЕ
до 6 страна врши се у просторијама Библиотеке

НАРЕЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ САДРЖАЈА
на CD/DVD

ШТАМПАЊЕ
црно бело
у боји А3 формат, А4 формат