ВестиПрограми у БиблиотециАрхеолошка сведочанства хришћанства

Археолози Гордана Тошић из Краљева и Душан Рашковић из Крушевца одржали су занимљиво предавње у читаоници Дечјег одељења НБ Стефан Првовенчани о археолошким налазима као сведочанствима хришћанског живота на територији шире околине Крушевца, у долинама централне и јужне Србије, побрђу Јастрепца и Гоча, копаоничкокм планинском масиву…
Наш прилог проучавањау хришћанских мотива на изабраном материјалу проистекао је из увида у археолошки корпус који се налази у Народном музеју у Крушевцу који је овде доспео захваљујући реконгносцирању терена и археолошким истраживањима појединих локалитета археолога крушевачке музејске установе  и Завода за заштиту споменика културе у Краљеву – истакли су археолози.
Упркос „обрађеним“ бројним локалитетима и пронађен доказима присуства хришћанства из касне антике, средњег века и савременог доба, стручњаци из Крушевца и Краљева закључили су да систематска истраживања овог простора тек предстоје.
10. јул 2009.