ВестиПрограми у Библиотеци

О делу филозофа Карла Густава Јунга, баш као и о Фројдовом, постоји мноштво неистина, полуистина и стереотипних схватања која отежавају његово разумевање. Постоји, међутим, битна разлика у искривљеној рецепцији Фројдове и Јунгове теорије. Док је Фројдово дело, у свести широке публике често изопачено и кривотворено, углавном жртва предрасуда, дотле је Јунгово упрошћено и искривљено, претежно жртва стереотипа.

На ову тему говорио је, на веома посећеној трибини у краљевачкој библиотеци, проф. др Жарко Требјешанин, угледни српски психолог, аутор књиге Шта Јунг заиста није рекао.

Мада је познато да се стереотипи тешко и споро мењају, надамо се да ће читалац коме није превише блиско Јунгово дело, али је довољно радознао и отвореног ума, после читања ове књиге макар преиспитати своја дотадашња схватања о архетиповима, комплексима, Аними и Анимусу, Персони и Сенци, Сопству и егу, о личном и колективном несвесном, о смислу индивидуације, о значењу снова, о митовима и религији, о неурози и психотерапији, као и многим другим Јунговим теоријама и појмовима, о којима није био ваљано обавештен…наглашавају представници издавача, београдског Службеног гласника који су бројна издања поклонили краљевачкој Гимназији и њиховим најуспешнијим ученицима.

19 мај 2010.