Вести

Осми стручно-научни скуп Библионет 2014, на тему Дигиталне колекције у библиотекама Србије одржан је од 5. до 7. јуна у Културном центру Новог Сада.

Завичајно одељење краљевачке библиотеке представило је колекцију брошираних издања у дигиталном формату о чему је говорила Емилија Димовска, библиотекар завичајног одељења. Поменута колекција, која броји преко хиљаду докумената, дигитализована и обрађена у КНП софтверу, само је малом делом видљива на веб апликацији www.kraljevcani.rs.

Броширана издања, у стручној литератури познатија као „сива грађа“, обухватају жанровски  разнородна докумената попут албума, билтена, водича, извештаја, календара, каталога, програма, рукописа семинарских, дипломских, магистарских и докторских радова, који су претраживи по наслову, аутору и кључној речи.

Пласирање поменутих докумената на веб апликацију завичајног одељења, како би биле доступне ширем кругу корисника, обављаће се сукцесивно, у другом делу ове године.

9. јун 2014.